Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
N4-1
ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު މޫސާ
Votes
277
Percent
53.58%
PPM
އަޙްމަދު ޒަހީން
Votes
240
Percent
46.42%
N4-2
ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ނަޝްފާ މާހިރު
Votes
234
Percent
24.55%
PPM
މަރްޔަމް ޢަލީ
Votes
232
Percent
24.34%
MDP
ސިރުޒާ އިބްރާހީމް
Votes
225
Percent
23.61%
PPM
މަރްޔަމް ނިޝާ
Votes
207
Percent
21.72%
IND
ޝިޢުނާ މުޙައްމަދު
Votes
55
Percent
5.77%
N4-3
ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުއުތަސިމް އަބްދުއްރަޙީމް
Votes
262
Percent
26.95%
MDP
މުޙައްމަދު މުނީރު
Votes
255
Percent
26.23%
MDP
ރީޙާން އިބްރާހީމް
Votes
253
Percent
26.03%
PPM
މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް
Votes
202
Percent
20.78%