Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
B
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުހައްމަދު ސިރާޖް
Votes
4981
Percent
45.21%
PPM
އަބްދުއްރައްޒާގު އަހްމަދު (ކަނބުރު ރައްޒާގު)
Votes
3776
Percent
34.27%
IND
އާދަމް މުހައްމަދު (ބެރު އާދަނު)
Votes
1416
Percent
12.85%
IND
ހުސައިން އަލީ (ކޭޑީ)
Votes
845
Percent
7.67%