Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
E1.1
ރ. އަލިފުށި - 1
E1-1
ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އާދަމް އިމްރާން
Votes
739
Percent
53.63%
PPM
އިބްރާހީމް އަބްދުލްކަރީމް
Votes
639
Percent
46.37%
E1-2
ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ
Votes
675
Percent
26.02%
PPM
އާމިނަތު ޢަލީ
Votes
644
Percent
24.83%
MDP
ޢާޤިޞާ ވަޙީދު
Votes
638
Percent
24.6%
PPM
އާމިނަތު ޢަރީފާ
Votes
637
Percent
24.56%
E1-3
ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް ޒަހީން
Votes
658
Percent
25.79%
MDP
އަޙްމަދު އަޔާޒް
Votes
654
Percent
25.64%
PPM
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް
Votes
631
Percent
24.74%
PPM
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ
Votes
608
Percent
23.83%