Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
B13.1
ހދ. މަކުނުދޫ - 1
E1-1
ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އާދަމް އިމްރާން
Votes
0
Percent
0%
PPM
އިބްރާހީމް އަބްދުލްކަރީމް
Votes
0
Percent
0%
E1-2
ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ޢަލީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢާޤިޞާ ވަޙީދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާމިނަތު ޢަރީފާ
Votes
0
Percent
0%
E1-3
ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ޒަހީން
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު އަޔާޒް
Votes
0
Percent
0%