Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Z4.1
ދަ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް - 1
T4
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
PPM
ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އާމިނަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%