Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
T12.3
މާލެ ސިޓީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު-3
T12
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
PPM
އާއިޝަތު ނާޒިމާ
Votes
0
Percent
0%
IND
މުރުޝިދާ ޢަލީމަނިކު (މުރުޝިދާ)
Votes
0
Percent
0%