Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
T12.1
މާލެ ސިޓީ، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު-1
T12
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
PPM
އާއިޝަތު ނާޒިމާ
Votes
639
Percent
62.34%
IND
މުރުޝިދާ ޢަލީމަނިކު (މުރުޝިދާ)
Votes
386
Percent
37.66%